Vi arbetar med
Vårt huvuduppdrag inom logopedin är vårt avtal med Region Skåne som omfattar logopediska utredningar på barn och ungdomar bosatta i Skåne, se mer under flik utredningar. Vi verkar också inom ett flertal andra logopediska områden men då i helt privat regi, se under flik "vi arbetar med".

Vi tar oss an uppdrag från enskilda klienter, skolor, företag, organisationer och försäkringsbolag. Vi har en bred och djup kompetens inom hela det logopediska fältet samt inom kognitiv beteendeterapi. Ta gärna kontakt med vår mottagning om du har frågor eller vill veta mer om vad vi kan erbjuda. Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt ovan.