Konsensus Logopedi & KBT
Storgatan 5 i Malmö
KBT/COACH
LOGOPEDI
UTBILDNING


Vi har samarbete med Region Skåne och avtal för att utföra logopediska utredningar
(språk, läsning och skrivning samt räknesvårigheter) på barn och ungdomar upp till 20 år.
Obs! en förändring i avtalet 1 december 2020, medför att vi nu kan ta emot remiss med frågeställning dyskalkyli.