Konsensus Logopedi & KBT
Vi erbjuder insatser under avtal med Region Skåne, samt privat logopedi och KBT utan remisskrav och med snar tillgänglighet  
KBT/COACH
LOGOPEDI
UTBILDNING


Vi har samarbete med Region Skåne och avtal för att utföra logopediska utredningar
(språk, läsning och skrivning samt räknesvårigheter) på barn och ungdomar upp till 20 år.

Vi har även en privat del utanför Region Skånes avtal, där vi erbjuder utredningar och behandlingar inom logopedin samt inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Söker man sig privat, kan tider i de flesta fall erbjudas omgående och det krävs ej heller remiss, som klient står man för den faktiska kostnaden själv.
För mer information kring våra privata insatser, ta kontakt med Katarina Hempel på katarina@konsensus.info