Logopediska utredningar i Skåne
Vår mottagning har samarbete med Region Skåne och avtal för att utföra logopediska utredningar på barn och ungdomar i skolåldern upp till 20 år och som är bosatta i Skåne. Det betyder att alla skolor kan skicka remiss direkt till oss om de och/eller vårdnadshavarna önskar det. Vi har stor kompetens, hög servicenivå och ett nära och långvarigt samarbete med skolor runt om i hela Skåne, såväl privata som kommunala och på alla nivåer. 
Remiss för logopedisk utredning
Elevhälsan på skolan gör en bedömning i samråd med föräldrar och elev om remiss för utredning ska skickas in. Journalföringspliktig person från elevhälsan på skolan fyller i Konsensus remiss (finns att ladda ner till höger), alternativt använder skolans egen remiss. Till remissen bifogas av pedagog ifyllt frågeformulär (finns att ladda ner till höger) samt all annan dokumentation som kan vara av värde för utredningen, exempelvis dokumentation av psykolog. 
Remiss Konsensus.pdf
Frågeformulär 2021 - skola.pdf
Vill du veta mer?
Tveka inte att ta kontakt med vår mottagning om du har frågor kring våra utredningar, remissförfarande eller annat. Vi är tillgängliga för dig och svarar skyndsamt på frågor. Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt ovan.