Utbildning
Vi anordnar utbildningar och föreläsningar för skola och arbetsplats, anhörigutbildning och utbildning inom preventiv röstvård.

Vi skräddarsyr utbildningar och föreläsningar för företag och föreningar när speciella önskemål finns. Vi erbjuder även individanpassad handledning till personal och närstående.

Kontakta mottagningen för mer information om vad vi har att erbjuda.