Stamning och skenande tal
Stamning är ett komplext fenomen som påverkar styrningen av talmotoriken vilket medför att det kan bli svårt att få ett flyt i talet. Vad det beror på kan man idag inte säkert säga mer än att det bottnar i en neurobiologisk grundorsak samt att ärftlighetsfaktorer spelar roll.
 
Skenande tal är ett alltför snabbt taltempo med störningar i talets kontinuitet t.ex. upprepningar av ord. Det kan också uppstå avvikande pausering eller att man till följd av det snabba taltempot drar ihop ord eller utelämnar hela eller delar av ord. Talet kan ofta bli svårförståeligt för lyssnaren. Man kan ha både stamning och skenande tal.
 
På vår mottagning arbetar vi med KBT i kombination med logopedi för vuxna som besväras av sin talstörning.

Om du vill veta mer eller boka tid, ta kontakt med leg. logoped och KBT-terapeut Katarina Hempel, katarina@konsensusinfo.se