Röst och artikulation.
Konsensus Logopedi & KBT erbjuder röstträning och artikulationsträning både individuellt och i grupp samt håller kurser och föredrag inom området.

Vi arbetar även med uttalsträning i kombination med den övergripande kommunikationen för personer med annat modersmål än svenska.
 
Vill du veta mer om röst, artikulation och uttal är du välkommen att höra av dig till leg. logoped och KBT-terapeut Katarina Hempel, katarina@konsensus.info