KBT/Coach
KBT- kognitiv beteendeterapi
Tonvikten i KBT ligger på samspelet mellan individen, omgivningen och sambandet mellan en individs tankar, beteenden och känslor. Terapin går därför ut på att förändra beteende och hur man uppfattar sig själv och sin omgivning i känsla och tanke. Målet är att man ska må och fungera bättre för en ökad livskvalité. Om du mår dåligt av olika skäl, upplever ångest och otillräcklighet och inte lever det liv du önskar eller på annat sätt låter känslorna och måendet hindra dig, tveka inte att ta kontakt med oss för ett första steg till förändring.
Coach
Om man inte vågar, inte kommer vidare, eller är osäker på vad man vill med sitt liv kan det vara klokt att investera i coachning för att träna på att bli säkrare på sig själv och för att nå sina mål. Coachning kan också vara riktad till en grupp människor som har fastnat i ett icke-funktionellt mönster, till exempel på en arbetsplats. Det kan handla om konflikthantering och det kan handla om att locka fram det bästa ur medarbetare och chefer. Vi arbetar med coachning i kombination med den övergripande kommunikationen för den enskilda individen och/eller för gruppen.