Dyslexi och språkstörning
Vi har avtal med Region Skåne när det gäller utredningar av läs-, skriv, och språkförmåga hos skolelever. Det betyder att samtliga skolor i Skåne, såväl kommunala skolor som friskolor, på alla nivåer, har rätt att skicka remiss till Konsensus Logopedi & KBT för en logopedisk utredning. För barn upp till 19 år är utredningen kostnadsfri, för övriga gäller sedvanlig sjukvårdstaxa om 200 kronor per besök. Högkostnadskort gäller.

Remiss ska komma från journalföringspliktig person inom skolhälsovården, elevhälsoteam eller liknande. Med remissen ska bifogas Konsensus frågeformulär samt i förekommande fall bedömning av psykolog. Mer information samt nedladdningsbar remiss och frågeformulär finner du under fliken utredningar.