Dyslexi Språkstörning Dyskalkyli
Vi har avtal med Region Skåne när det gäller utredningar av läs-, skriv, och språkförmåga samt räknesvårigheter, hos skolelever upp till 20 år.  Det betyder att samtliga skolor i Skåne, såväl kommunala skolor som friskolor, på alla nivåer, har rätt att skicka remiss till Konsensus Logopedi & KBT för en logopedisk utredning. Insatserna är avgiftsfria.

Remiss ska komma från journalföringspliktig person inom skolhälsovården, elevhälsoteam eller liknande. Med remissen ska bifogas Konsensus frågeformulär eller likvärdig bakgrundsinformation. Mer information samt nedladdningsbar remiss och frågeformulär finner du under fliken utredningar.