Dyskalkyli
Dyskalkyli innebär en svaghet i den basala räknefömågan och kan ställa till problem i såväl skolarbetet som i vardagslivet, vilket kan yttra sig som svårigheter i att hantera pengar, sköta sin ekonomi, passa tider, avläsa klockan, orientera sig i rummet m.m.

Önskar du mer information om dyskalkyli vänd dig till mottagningen eller direkt till vår specialist inom området leg. logoped Anna Pohjanen anna@konsensus.info.